noutăți/evenimente

Resurse utile în carieră

Conf.univ.dr. Sofia Dumitrescu – 10 clipuri video cu detalii utile în alegerea carierei, construirea unei imagini de succes, arta comunicării, interviuri de angajare și realizarea unui CV

Practica inteligent dezvoltarea ta – PROIECT PRIDE-U, POCU 133138

Manual de bune practici

Acest manual a fost elaborat de Academia de Studii Economice din Bucuresti – in cadrul proiectului PRIDE_U / “Practica inteligent dezvoltarea ta! POCU / 626/133138

manual

PROIECT PRIDE-U, POCU 133138

Proiectul Practică inteligent dezvoltarea ta – PRIDE -U POCU/626/6/13/133138, este finanța prin Programul Operațional Capitalul Uman, 2014-2020:
Axa prioritară 6 – Educație și competențe
Obiectivul tematic 10 – Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții
Prioritatea de investiții 10.iv Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

JOACĂ ȘI POȚI CÂȘTIGA PREMII LUNARE ÎN BANI!

obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea tranziţiei studenţilor de la şcoală la viaţa activă prin furnizarea unui pachet integrat de servicii  de orientare şi consiliere în carieră, coaching, învăţare practică şi organizarea unor stagii de practică la potenţiali angajator, în vederea dobândirii de competenţe şi a învăţării pe tot parcursul vieţii

Proiectul va sprijini in mod direct studentii sa isi gaseasca un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

PRACTICĂ INTELIGENT DEZVOLTAREA TA

PROIECT - PRIDE-U, POCU 133138

Contact

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 – Educație și competențe

contextul proiectului

In contextul adaptarii continue a universitatii fata de nevoile pietei muncii aflate intr-o permanenta schimbare, este necesara intarirea dialogului cu angajatorii in procesul de furnizare a programelor de studiu prin crearea de medii de practica calitative prin incheierea de parteneriate cu organizatii din mediul de business, concomitent cu ajustarea la nevoile pietei muncii, pentru a raspunde cerintelor de formare continua si perfectionare la standarde impuse de angajatori.

Proiectul, Practică inteligent dezvoltarea ta – PRIDE -U prin obiectivele si activitatile sale, este complementar cu obiectivului major al POCU 2014-2020, urmarindu-se dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare profesionala de calitate.

Spațiu dedicat lucrărilor artistice realizate de profesorii, studenții și partenerii proiectului PRIDE-U!

contact

Adresa

ASE - Bucureşti, Facultatea Management Căderea Bastiliei, Nr. 2–10, Sectorul 1, Bucuresti, cod 010374

Telefon si Email

Telefon: +4 021 319.19.00
Email: pride@ase.ro

parteneri PROIECT