Activitatea orizontală de managementul proiectului va avea un caracter continuu, desfășurându-se pe durata celor 24 de luni și fiind responsabilitatea managerului de proiect. Din punct de vedere al conținutului, această activitate va consta în planificarea, organizarea și coordonarea activităților proiectului, pe de o parte, iar pe de altă parte în raportarea, monitorizarea și evaluarea gradului de realizare a activităților proiectului și a rezultatelor previzionate. Scopul acestei activități este de a se asigura ca obiectivele si indicatorii stabiliti prin proiect vor fi realizati in totalitate la finalizarea implementarii lui.

Se vor aplica tehnici specifice de management de proiect, pentru asigurarea gradului optim de implementare, monitorizare si control tehnico-financiar al activitatilor propuse, pentru a indeplini obiectivele specifice.

Implementare proiect: 22 Septembrie 2020 – 21 Septembrie 2022