Grupul ţintă al proiectului va fi format din 321 de studenţi ai Academiei de Studii Economice din București, de la ciclul licenţă (anii de studiu I, II şi III) şi de la ciclul master (anii de studiu I şi II), provenind cu prioritate de la facultăţile la care displinele de management şi administrare a afacerilor sunt predate ca discipline de studiu (obligatorii sau opţionale), începând cu anul universitar 2015-2016.

Grupul ţintă al proiectului va fi format din persoane cu domiciliul in regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru.

Minimum 10,28% din totalul grupului ţintă, respectiv cel puţin 33 de studenţi, vor fi studenţi provenind din mediul rural.