Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea tranziţiei studenţilor de la şcoală la viaţa activă prin furnizarea unui pachet integrat de servicii  de orientare şi consiliere în carieră, coaching, învăţare practică şi organizarea unor stagii de practică la potenţiali angajator, în vederea dobândirii de competenţe şi a învăţării pe tot parcursul vieţii

Proiectul va sprijini in mod direct studentii sa isi gaseasca un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

De asemenea, prin activităţile pe care le propune, proiectul la contribui la dezvoltarea competenţelor profesionale şi transversale ale studenţilor înscrişi în grupul ţintă, oferindu-le astfel şanse mai mari de angajare şi de a face faţă cerinţelo şi nevoilor poteţialilor angajatori şi de a-şi găsi mai uşor un loc de muncă pe piaţa muncii, pe termen lung. Concret, proiectul va contribui la creşterea ratei de particiapare a studenţilor la programele de învăţare pratică, la locul de muncă.

Practica inteligent dezvoltarea ta – PROIECT PRIDE-U, POCU 133138