Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creşterea ratei de participare a studenţilor la programele de învăţare practică în cadrul parteneriatelor nou înfiinţate/dezvoltate care să faciliteze inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii;
  2. Orientarea şi consilierea profesională axată pe dobandirea de competenţe profesionale şi transversale ce răpund necesitatilor pietei muncii, a 321 de studenti;
  3. Consolidarea/continuarea parteneriatelor existente intre universitati si agenti economici (parteneri de practica);
  4. Cresterea numarului de parteneriate de practica noi, sustenabile, încheiate între mediul universitar şi sectorul privat în vederea facilitării tranziţei studenţilor de la şcoală la viaţa activă
  5. Imbunatatirea aptitudinilor de munca necesare pentru insertia ulterioara pe piata muncii pentru cel putin 130 studenti;
  6. Dezvoltarea competenţelor profesionale şi transversale ale studenţilor prin intermediul unor programe de învăţare practică în state membre ale Uniunii Europene