Practica se va derula, pe baza conventiilor de practica, incheiate între universitatea solicitant –student – organizaţia partener de practică,  conform Ordinului MECT 3955/2008. Pentru asigurarea calitatii stagiilor de practica, partenerii de practica vor fi atent selectionati pe baza fiselor de evaluare/rapoartelor de analiza/rapoartelor de activitate a organizatei, relevantei/calitatii ofertei de practica (tutori pregatiti, activitatile si responsabilitatile alocate practicantilor, profil profesional tutori etc.).

La nivelul proiectului va fi elaborată o metodologie de desfăşurare a stagiilor de practică care va respecta legea practicii şi normele interne ale universităţii. Monitorizarea si evaluarea stagiilor va avea in vedere si adoptarea de masuri pentru asigurarea calitatii practicii de specialitate.

Toate actiunile cuprinse in etapa de organizare și derulare a stagiilor de practica vor avea in vedere faptul ca o parte din studentii participanti la proiect trebuie sa isi gasesca un loc de munca, prioritate având partenerul de practica.

Implementare proiect: 22 Octombrie 2020 - 21 Septembrie 2022