In contextul adaptarii continue a universitatii fata de nevoile pietei muncii aflate intr-o permanenta schimbare, este necesara intarirea dialogului cu angajatorii in procesul de furnizare a programelor de studiu prin crearea de medii de practica calitative prin incheierea de parteneriate cu organizatii din mediul de business, concomitent cu ajustarea la nevoile pietei muncii, pentru a raspunde cerintelor de formare continua si perfectionare la standarde impuse de angajatori.

Proiectul, Practică inteligent dezvoltarea ta – PRIDE -U prin obiectivele si activitatile sale, este complementar cu obiectivului major al POCU 2014-2020, urmarindu-se dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare profesionala de calitate.

Prin structura și conținutul activităților, proiectul le oferă studenților înscriși în grupul țintă nu numai oportunitatea de a se autocunoaște, ci și de a înțelege mai bine nevoile angajatorilor, prin intermediul activităților de orientare și consiliere. De asemenea, organizarea unor stagii de practică reprezintă pentru studenți oportunități de interacțiune cu mediul de business în general și cu piața muncii, în special, stimulând ocuparea tinerilor.