Orientarea şi consilierea profesională a studenţilor va presupune, într-o prima etapa elaborarea metodologiei de orientare si consiliere si elaborarea de instrumente pentru orientare si consiliere (chestionare/teste de autocunoaştere, teste de personalitate, fise de consiliere etc.).

echipa de orientare li consiliere va analiza specificitatea fiecăruia dintre instrumentele de orientare şi consiliere profesională ce urmează a fi folosite în proiect. Metodologia de orientare şi consiliere va conţine prevederi specifice, aferente fiecăreia dintre etapele de realizare  a procesului de orientare şi consiliere, respectiv:  orientarea și consilierea  primară/de bază (321 studenți),  interviul de consiliere în carieră (321 de studenți) și consilierea de tip follow-up (145 de studenți).

Implementare proiect: 22 Octombrie 2020 - 21 Iunie 2021