Programele de învăţare practică organizate în cadrul proiectului au rolul de a contribui în mod activ la dezvoltarea competenţelor profesionale şi transversale ale studenţilor înscrişi în grupul ţintă în vederea creşterii şanselor de angajare pe piaţa muncii.

În cadrul acestei activităţi vor fi organizate programe de învăţare practică care le vor permite studenţilor atât interacţiunea cu mediul de business dar şi dezvoltarea întru-un mediu cultural internaţional. Programele de învăţare practică organizate în cadrul proiectului se or desfăşura pe mai multe nivele, respectiv:

  • Organizarea unor workshop-uri tematice la care vor fi invitaţi să participe specialişti din domeniul managementului şi al administrării afacerilor.
  • Organizarea unor vizite tematice în organizaţii din diferite domenii de activitate;
  • Utilizarea gamificării prin achiziţionarea şi implementarea modului de gamificare VRunners. VRunners este un joc de învăţare bazat pe realitate în care fiecare student au posibilitatea de a concura virtual cu ceilalţi colegi înscrişi în grupul ţintă şi de a câştiga jocul. Modulul de gamificare presupune transmiterea către studenţi a unor provocări/sarcini sub forma studiilor de caz/întrebărilor/situaţiilor concrete pe care aceştia trebuie să le rezolve.
  • Organizarea unor deplasări în străinătate, la filialele unor companii multinaţionale sau la companii locale din ţări europene.

Implementare proiect: 22 Octombrie 2020 - 21 Septembrie 2022