Decontarea de cheltuieli indirecte pe baza forfetara conform art. 68.

Rezultatele proiectului:

 • 321 studenţi înscrişi în grupul ţintă
 • 1 bibliotecă digitală;
 • 1 bursă on line a locurilor de practică;
 • strategie de comunicare cu grupul ţintă şi cu mediul de business;
 • 321 de studenţi orientaţi şi consiliaţi folosind instrumentul HPI
 • 321 de studenţi orientaţi şi consiliaţi folosind instrumentul MVPI;
 • 321 de studenţi orientaţi şi consiliaţi folosind instrumentul HDS;
 • 321 de planuri de carieră;
 • 145 de studenţi orientaţi şi consiliaţi (follow-up) folosind instrumentul GR8FullSpectrum Plus
 • 145 de studenţi orientaţi şi consiliaţi (follow-up) folosind instrumentul GR8Managers
 • 145 de studenţi orientaţi consiliaţi (follow-up) cu instrumentul GSI;
 • minimum 20 de acorduri de parteneriat/colaborare încheiate cu organizaţii din diferite domenii de activitate;
 • minimum 50% acorduri de parteneriat/colaborare vor fi încheiate pentru minimum 3 ani;
 • minimum 130 de studenţi angajaţi la finalul proiectului
 • minimum 10 acorduri de parteneriat/colaborare încheiate cu parteneri noi
 • 321 de stagii de practică realizate;
 • minimum 8 workshop-uri tematice cu specialişti în domeniu;
 • minimum 4 vizite tematice organizate în companii din România;
 • 6 deplasări în străinătate;
 • 1 modul de gamificare;
 • Minimum 12 studii de caz spre rezolvare;
 • 1 manual/ghid de bune practici
 • 1 studiu privind calitatea stagiilor de practică

Implementare proiect: 22 Octombrie 2020 - 21 Septembrie 2022