Dezvoltarea unui sistem on-line integrat de comunicare cu grupul ţintă şi partenerii de practică, asigură o serie de avantaje, precum:

  • Studenţii îşi vor putea descărca şi completa on-line documentele stagiului de practică, deoarece acestea vor fi încărcate în platforma de grup ţintă.
  • Tutorii de practică din companiile partener de practică pot valida şi evalua on-line activitatea studentului/studenţilor aflaţi în stagiu şi pe care îi coordonează.
  • Sprijinirea interacţiunilor directe dintre studenţi şi companiile angajatoare/parteneri de practică, pe website-ul proiectului urmând a fi activat un modul activ sub forma unei burse a locurilor de practică existente la nivelul partenerilor, care să le permită studenţilor să le acceseze direct, dar şi companiilor să îşi promoveze în timp real şi direct către grupul ţintă oferta de locuri de practică.
  • Sprijinirea procesului de învăţare continuă a studenţilor prin dezvoltarea unei biblioteci virtuale
  • Simplificarea procesului de comunicare cu studenţii, prin transmiterea în acelaşi timp a mesajelor către toţi studenţi înscrişi în grupul ţintă.
  • Simplificare procesului de management al documentelor grupului ţintă, documentele dosarului de grup ţintă vor fi încărcate în platformă, studenţii având posibilitatea de a completa on line şi astfel baza de date cu grupul ţintă va fi actualizată în mod permanent
  • Asigurarea cadrului tehnic necesar pentru implementarea modului de gamificare VRunners;
  • Completarea on-line a testelor de orientare şi consiliere de către studenţi;
  • Asigurarea unei vizibilităţi continue a identităţii proiectului;
  • Atragerea în mod continuu şi activ a unor parteneri media care să sprijine promovarea proiectului

Implementare proiect: 22 Octombrie 2020 - 21 Septembrie 2022