Scopul principal al acestei activităţi îl reprezintă atragerea în proiect a unor organizaţii puternice din punct de al poziţie de piaţă, stabile din punct de vedere financiar şi de viitor, care să le ofere studenţilor din grupul ţintă perspective reale din punctul de vedere al procesului de dezvoltare personală şi profesională, respectiv al angajării imediate.

Parteneriatele de practică/acordurile de colaborare vor respecta legislaţia naţională privind desfăşurarea practicii de specialitate dar şi metodologiile interne privind practica existente la nivelul universităţii. Din punct de vedere al conţinutului această activitate va integra şi încheierea unor acorduri privind angajarea studenţilor în alte companii/organizaţii care pot fi diferite de cele cu care au fost încheiate acorduri de colaborare în vederea organizării unor stagii de practică.

Implementare proiect: 22 Octombrie 2020 - 21 Septembrie 2022