Recrutarea şi selecţia grupului ţintă va avea la bază o metodologie de recrutare şi selecţie a studenţilor ce vor fi înscrişi în grupul ţintă al proiectului şi care va respecta criteriile privind domiciliul studenţilor şi egalitatea de şanse. Modalitatea de recrutare si selectare a GT va fi una transparenta si nediscriminatorie.
Informarea studentilor cu privire la activitatile proiectului se va realiza intr-un mod continuu pe toata perioada de implementare  proiectului. In ceea ce priveste recrutarea si selectia GT, informatiile vor fi postate in permanenta pe website-ul proiectului.

Principalele condiții de eligibilitate în ceea ce privește grupul țintă sunt:

 • să fie student/masterand al Academiei de Studii Economice din București, înscris la unul dintre programele de învățământ organizate la nivelul universității: STUDII de LICENȚĂ (învățământ cu prezență în campus, învățământ la distanță) și STUDII de MASTERAT ;
 • să aibă domiciliul în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud – Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru.

Dosarul de candidatură va cuprinde:

 1. Cererea de înscriere – care poate fi completată on line pe pride.ase.ro (Anexa 1)
 2. Formular de înregistrare a grupului țintă (Anexa 2 );
 3. Acord privind utilizarea datelor cu caracter personal (Anexa 3);
 4. Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4);
 5. Declarație de angajament privind participarea la activitățile proiectului (Anexa 5)
 6. Adeverință de student
 7. Copie carte de identitate
 8. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul, în situația schimbării numelui);
 9. CV – format european model Europass (Anexa 6);
 10. Scrisoare de motivare (redactată de către candidați, originală).

Implementare proiect: 22 Octombrie 2020 - 21 Septembrie 2022