Scopul principal al studiului privind calitatea stagiilor de practică îl reprezintă evidenţierea rolului şi importanţei stagiilor de practică la care studenţii au participat şi mai ales modul în care acestea i-au ajutat în procesul de dezvoltare profesională şi personală.

Unul dintre obiectivele specifice ale studiului îl reprezintă analiza motivaţiilor care îi determină pe studenţi să participe la stagii de practică, în strânsă corelaţie cu perspectivele angajării pe piaţa muncii şi cu competenţele asimilate în timpul stagiului.

Studiul va evidenţia nu numai percepţia studenţilor în ceea ce priveşte stagiul de practică, ci va reflecta şi opiniile angajatorilor, organizaţiilor partener de practică.

Rezultatele calitative estimate a fi obţinute la nivelul acestei activităţi pot fi sintetizate sub forma unor lecţii ce trebuie învăţate de către fiecare dintre actorii implicaţi în desfăşurarea stagiilor de practică: studenţi, companii, profesori (cadre didactice – tutori).

Implementare proiect: 22 Octombrie 2020 - 21 Septembrie 2022