Recrutarea şi selecţia grupului ţintă va avea la bază o metodologie de recrutare şi selecţie a studenţilor ce vor fi înscrişi în grupul ţintă al proiectului şi care va respecta criteriile privind domiciliul studenţilor şi egalitatea de şanse. Modalitatea de recrutare si selectare a GT va fi una transparenta si nediscriminatorie.
Informarea studentilor cu privire la activitatile proiectului se va realiza intr-un mod continuu pe toata perioada de implementare  proiectului. In ceea ce priveste recrutarea si selectia GT, informatiile vor fi postate in permanenta pe website-ul proiectului.

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă:

 1. Cererea de înscriere proiect – click aici
 2. Formular de înregistrare a grupului țintă – click aici
 3. Acord privind utilizarea datelor cu caracter personal – click aici
 4. Declarație privind evitarea dublei finanțări – click aici
 5. Declarație de angajament privind participarea la activitățile proiectului – click aici
 6. Adeverință de student
 7. Copie carte de identitate
 8. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul, în situația schimbării numelui);
 9. CV – format european model Europass click aici
 10. Scrisoare de motivare (redactată de către candidați, originală).

Înscrie-te in grupul tinţă al proiectului Practică inteligent dezvoltarea ta – PRIDE -U

Generare cont nou pentru accesarea platformei online si incarcarea dosarului de candidatura

IMPORTANT

 • Depunerea documentelor se poate face on-line, pe adresa de email pride@ase.ro  sau în format PRINT, la sala 6402 (sala proiectului)
 • Fiecare dosar de grup țintă trebuie să fie salvat/scanat și transmis integral, ca un fișier de sine stătător, folosind sintagma: Nume_Prenume_Dosar GT_133138 De exemplu: POPESCU_ANDREI_Dosar GT_133138
 • Dosarele de candidatură trebuie transmise sub forma unor fișiere PDF si toate fisiere incluse intr-o arhiva. De exemplu: POPESCU_ANDREI_Dosar GT_133138.rar
  Toate documentele trebuie sa fie semnate de către candidat in momentul incarcarii.